Engelhart & co

Uppdrag:
Nytt huvudkontor för Engelhardt & co i Järnbrott, Göteborgs kommun.

Area: Ca 5000 kvm

En lång kontorskropp med rundade ändar, det västra och det östra tornet följer söderleden.
Detta skapar en skyddad gård på insidan.
Innangården glasas in.

En slitsad skärm binder ihop det äldre och det nya så att en större helhet skapas.

Inne på gården ett öppet landskap som klättrar uppåt i plan.