Gamla flickskolan i Lidköping

Uppdrag:
Ombyggnad av museum till bostäder.