Kv Gladan i Lidköping

Uppdrag:
Ombyggnad av vind till bostäder.