Rydel bil

Uppdrag:
Nybyggd bilhall för Rydel bil i Mölndals kommun.

Area: Ca 1200 kvm

Fasadskiva mot gatan är förhöjd för att på detta sätt skapa en
större ombyggnad än vad det är.

En glaskub skär igenom skivan vilket bildar en sammanflätad
och intressant huskropp.

Fick Mölndals kommuns arkitekturpris 2005.