Villa vid Mjörn

Uppdrag:
Enfamiljsvilla vid en brant slänt ned mot Mjörns strand.
Göteborgs kommun.

En traditionell villaarkitektur med försök att väva in moderna inslag i detaljer.
Taket får en stor betydelse.