Sisjö entré

Uppdrag:
Ombyggnad och tillbyggnad av bilhall till köpcentrum.
I ett delat projekt förvandlades SAAB:s bilhall till ett modernt köpcentrum.
Samtliga hyresgäster har en gemensam lastkommunikation men egna entréer.