Villa Hulterström

Uppdrag:
Ny villa för fam Hulterström i Tumlehed, Torslanda.

Area: ca 300 kvm

Idé:
Huset byggs runt en bergstopp med utsikt över dalen, havet.
På en lägre del på tomten blir huset i två våningar. Fasadmaterial i svarta fibercementskivor.
På taket sedumtak.(grästak)
Huset är indelat i sovdel- vardagsdel samt källardel.